Medarbeidere i Songdalen Fjellsprenging AS

 Daglig leder

Trond Werner Ø Johnsen

Mobil: 97 73 34 49

epost: trond@fjellsprenging.no

 Verksmester

Fredrik Bentsen

Mobil: 99 11 67 40

 Bergsprenger

Øyvind Reinertsen

Mobil: 46 97 67 86

e-post: oyvind@fjellsprenging.no

 Bergsprenger

Espen Bakken

Mobil: 40 45 30 95


 Bergsprenger

Christoffer Reinertsen

Mobil: 40 05 95 34


Boreriggfører

Kim Støylen

Mobil: 99270263


 Fjellarbeider

Bendik Aanundsen

Mobil: 90 59 59 05

 Boreriggfører / Bergsprenger

Øystein Medby

Tlf: 97 55 33 37

 Hjelpearbeider

Kristin Ø. Johnsen

Tlf: 90 20 01 07


Lærling
Steffen Hansen Haugen
Tlf: 91 58 95 16

Lærling

Kristian Haugland

Tlf: 94 80 66 77

 Bergsprengingsleder

Jan Egil Johnsen

Mobil: 99 51 02 67

e-post: janegil@fjellsprenging.no

 Boreriggfører/ verneombud

Øystein Gundersen

Mobil: 41 57 58 34

e-post: oystein@fjellsprenging.no

Bergsprenger

Rolf Petter Nielsen

Mobil: 41 45 02 06


 Bergsprenger

Tommy M Gill

Mobil: 97 50 18 44


Boreriggfører / Bergsprenger

Lasse Fossheim

Mobil: 95 46 19 85

 Boreriggfører / Bergsprenger

Jan Vidar Hanssen

Tlf: 40 17 41 93Boreriggfører

Yngvar Homme

Mobil: 48 24 47 14

 Kontormedarbeider

Anita A. Ødegård

Tlf: 96 90 52 75

e-post: anita@fjellsprenging.no

Lærling

Christian Johnsen

Tlf: 41 45 57 98