Medarbeidere i Songdalen Fjellsprenging AS

 Daglig leder

Trond Werner Ø Johnsen

Mobil: 97 73 34 49

epost: trond@fjellsprenging.no

 Verksmester

Fredrik Bentsen

Mobil: 99 11 67 40

e-post: fredrik@fjellsprenging.no

 Boreriggfører / Bergsprenger

Øyvind Reinertsen

Mobil: 46 97 67 86

e-post: oyvind@fjellsprenging.no

 Bergsprenger

Espen Bakken

Mobil: 40 45 30 95

e-post: espen@fjellsprenging.no

 Bergsprenger

Tommy M Gill

Mobil: 97 50 18 44


 Bergsprenger / Boreriggfører

Jan Vidar Hanssen

Tlf: 40 17 41 93


 Bergsprenger

Lasse Fossheim

Tlf: 95 46 19 85


 Bergsprenger

Christoffer Jakobsen

Tlf: 47 66 29 47

 Fjellarbeider

Steffen Hansen Haugen

Tlf: 91 58 95 16


Fjellarbeider

Kristian Haugland

Tlf: 94 80 66 77

Fjellarbeider

Christian Johnsen

Tlf: 41 45 57 98


 Fjellarbeider

Ole Magnus Lindland

Tlf: 91734528


Driftsleder / Bergsprengningsleder

Rolf Petter Nielsen

Mobil: 41 45 02 06

e-post: petter@fjellsprenging.no

 Driftsleder / Bergsprengningsleder

Christoffer Reinertsen

Mobil: 40 05 95 34

e-post: christoffer@fjellsprenging.no

 Bergsprengingsleder

Jan Egil Johnsen

Mobil: 99 51 02 67

e-post: janegil@fjellsprenging.no


 Boreriggfører/ verneombud

Øystein Gundersen

Mobil: 41 57 58 34

e-post: oystein@fjellsprenging.no

 Boreriggfører

Kim Støylen

Mobil: 99 27 02 63


 Boreriggfører / Bergsprenger

Øystein Medby

Tlf: 97 55 33 37

 Boreriggfører

Yngvar Homme

Tlf: 48 24 47 14


 Boreriggfører

Steffen Syvertsen

Tlf: 46 62 33 78


 Boreriggfører

Øyvind Ropstad

Tlf: 48 10 21 64


 Fjellarbeider

Bendik Aanundsen

Mobil: 90 59 59 05

Fjellarbeider

Sven Olav Tveit

Tlf: 95 92 80 68


 Kontormedarbeider

Anita A. Ødegård

Tlf: 96 90 52 75

e-post: anita@fjellsprenging.no